Νέα και εκδηλώσεις

05

Jul2019
Λαγκαδάς, 05-07-2019 Αρ. Πρωτ. : 398 Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος (LP) στο Ευρωπαϊκό Έργο ” Re-Source – Providing services for management of natural resources”, (INTERREG V – B) BALKAN – MEDITERRANEAN 2014 – 2020. Το Έργο έχει διάρκεια 24 μήνες και συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους. Το έργο Re-Source ... Read More

12

Oct2018
Λαγκαδάς,   10/10/2018 Αριθμ. Πρωτ. 263     12-10-2018: Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων , για την επιλογή Αναδόχου της πράξης «Παροχή Υπηρεσιών για την υλοποίηση των παραδοτέων D2.4.2, D3.4.1, D3.4.2, D3.4.4, D4.4.1, D4.4.2, D4.4.3 και D4.4.4 των ΠΕ2, ΠΕ3 και ΠΕ4 στο πλαίσιο του έργου ... Read More

05

Oct2018
Λαγκαδάς, 5/10/2018 Αριθμ. Πρωτ. 250 Διακήρυξη συνοπτικού Διαγωνισμού, για την επιλογή Αναδόχου της πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου “AquaNEX - Conservation and quality assurance of the surface water bodies in Greece and Albania using earth observation techniques ”» Το Διαβαλκανικό Κέντρο ... Read More

05

Oct2018
 Λαγκαδάς, 05-10-2018 Αρ. Πρωτ. : 251 Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος συμμετέχει ως εταίρος (PP4) στο Ευρωπαϊκό Έργο "AquaNEX - Conservation and quality assurance of the surface water bodies in Greece and Albania using earth observation techniques", Interreg IPA II Cross-Border Cooperation Programme “Greece – Albania” ... Read More

18

Apr2018
Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος (I-BEC), στο πλαίσιο του προγράμματος GEO-CRADLE, ένα έργο Horizon2020 που στοχεύει στην προώθηση των υπηρεσιών αξιοποιώντας δορυφορικά δεδομένα στην περιοχή των Βαλκανίων, Μέσης Ανατολής και Νότιας Αφρικής διοργανώνει Ημερίδα στις 4 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη με σκοπό τον σχεδιασμό ενός οδικού χάρτη για ... Read More

05

Mar2018
Τι είναι η πράσινη μεταποίηση; Ευκαιρίες | Προκλήσεις | Οφέλη στη ζωή των πολιτών Θεσσαλονίκη, 07 Μαρτίου 2018 (9:00π.μ.) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α)   Στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG MED και του έργου GREENOMED (https://greenomed.interreg-med.eu/) το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος, διοργανώνει συνέδριο για τους πολίτες, για να παρουσιαστούν οι ευκαιρίες, οι ... Read More

27

Feb2018

26

Feb2018

13

Feb2018
Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος (i-BEC) σας προσκαλεί στην πρώτη συνάντηση εμπλεκομένων φορέων (stakeholder meeting), στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου "GREENOMED - Διαπεριφερειακή Συνεργασία στη Μεσόγειο για την καινοτομία στην πράσινη μεταποίηση" (1MED15_1.1_M2_072), που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, στις 20 Φεβρουαρίου 2018, ώρα 10:30 – 13:15, στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών ... Read More

11

Oct2017
Σε συνέχεια ηλεκτρονικού μηνύματος που στάλθηκε στις 10/10/2017 στο info@i-bec.org και πήρε αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου 292/10-10-2017, δίνονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις:    Ερώτημα 1: 1.Υποστήριξη για την υλοποίηση του πακέτου εργασίας 1 [Project management] Διασφάλιση κόστους μετακίνησης και διαμονής δύο τουλάχιστον εκπροσώπων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που συμμετέχει στο Έργο ως συνεργάτης (Associated Partner), ... Read More