Τελευταία Νέα

05

Jul
Λαγκαδάς, 05-07-2019 Αρ. Πρωτ. : 398 Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος (LP) στο Ευρωπαϊκό Έργο ” Re-Source – Providing services for management of natural resources”, (INTERREG V – B) BALKAN ...

05

Oct
Λαγκαδάς, 5/10/2018 Αριθμ. Πρωτ. 250 Διακήρυξη συνοπτικού Διαγωνισμού, για την επιλογή Αναδόχου της πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου “AquaNEX - ...

05

Oct
 Λαγκαδάς, 05-10-2018 Αρ. Πρωτ. : 251 Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος συμμετέχει ως εταίρος (PP4) στο Ευρωπαϊκό Έργο "AquaNEX - Conservation and quality assurance of the ...

i-BEC Profile

i-BEC Earth Observation

ENERGEIA - Θερμοκήπιο Νέα Μάδυτος