Τελευταία Νέα

22

Νοε
Tο τελικό συνέδριο του Ευρωπαϊκού Έργου “WET-AID”, του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα - Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013» με θέμα “Χάραξη στρατηγικών περιβαλλοντικής υγείας με δεδομένα παρατήρησης γης ...

17

Νοε
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης οργανώνει το τελικό συνέδριο του Ευρωπαϊκού Έργου “WET-AID”, του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα - Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013» με θέμα ...

07

Νοε
Ο καθηγητής Γιώργος Ζαλίδης εκπροσωπείσε  το i-BEC στην Αγία Πετρούπολη για τη δέκατη τρίτη ετήσια σύνοδο ολομέλειας του  GEO (GEO-XIII).     ...

02

Νοε
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο την προώθηση των ανοικτών δεδομένων του Copernicus σε ενδιάμεσους και τελικούς χρήστες και τη δημιουργία δομών ενημέρωσης για την ομοιογενή και βιώσιμη κάλυψη θεμάτων σχετικά ...

i-BEC Profile

i-BEC Earth Observation

ENERGEIA - Θερμοκήπιο Νέα Μάδυτος